Rozpoczynamy realizację projektu

Dnia 22.12.2023 podpisaliśmy umowę (FEWM.07.05-IZ.00-0003/23-00), która rozpoczyna realizację projektu pt. Adaptacja – usługi rozwojowe dla MŚP.

Środki dostępne są w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, Priorytet 7 Rynek pracy, Działanie 7.5 Usługi rozwojowe.

Wartość projektu: 35 830 773,00 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 29 996 523,00 zł

Projekt  jest współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.