„Instytut Badawczo-Szkoleniowy” Sp. z o.o. – Lider

ul. Artyleryjska 3K, 10-165 Olsztyn

strona internetowa IBS


Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych – Partner

ul. Artyleryjska 3K, 10-165 Olsztyn

strona internetowa WMZPP